7. Mars – Marie Farstad

Skamfølelsen – en relasjonell og eksistensiell utfordring. Med utgangspunkt i boka «SKAM – eksistens – relasjon – profesjon» (Cappelen Damm Akademisk, 2016) vil Marie Farstad ta oss gjennom skamfølelsens komplekse landskap. Hun vil snakke om sunne og mindre sunne varianter, og om perspektiver på skamfølelsens røtter, styrkegrader og konsekvenser. Farstad legger vekt på skamfølelsen som …

28. Mars – Sissel Gran

Når kjærligheten tar slutt. Om kjærlighetens dynamikk og håpet som sjeldent dør. Hva leder fram til menneskers beslutning om å forlate sin partner?                                                                Det er så lett å gå fra hverandre, sier mange.                                                                                                    Sissel Gran sier: Kjærlighet dør ikke så lett. De som går, går ikke på grunn av krangler, kommunikasjonssvikt eller ulikheter i personlighet.                                                                                             …

25. April – Wolfgang Plagge

Musikk i den store sammenhengen – LIVET og TIDEN som inspirator og utfordrer. Plagge vil gi oss et tverrfaglig inspirert foredrag, med pianoet ved sin side. Wolfgang Plagge er både utøvende musiker og komponist. Han ble tidlig kjent som utøver, og vant Ungdommens pianomesterskap, bare 11 år gammel. I de senere årene har han konsentrert …

13. september: Siri Hermansen

Uforutsette effekter og overlevelse i kriserammede samfunn. Med utgangspunkt i doktorgradsarbeidet: «The Economy of Survival», og gjennom filmene «Chernobyl Mon Amour», «Land of Freedom (Detroit) og «Dreaming in the Stonebed Valley» (Jerusalem), gis unike mikroperspektiver på overlevelse i kollapsede samfunn. Hermansens kunstneriske metode er basert på deltagende observasjon, og hun har latt seg guide av …