14. Februar – Dagne Groven Myhren

Hva er sannhet for Wergeland?  «Sandhedens Armée»  som nøkkel til Henrik Wergeland. ”Sandhedens Armée” er innledningsdiktet i samlingen Jøden – 10 blomstrende Torneqvister, som kom i 1842. Det inngikk i Wergelands berømte kamp for å omgjøre bestemmelsen i Grunnloven som stengte jøder (og jesuitter) ute fra Norge. Diktet vil bli delt ut i forbindelse med …

7. Mars – Marie Farstad

Skamfølelsen – en relasjonell og eksistensiell utfordring. Med utgangspunkt i boka «SKAM – eksistens – relasjon – profesjon» (Cappelen Damm Akademisk, 2016) vil Marie Farstad ta oss gjennom skamfølelsens komplekse landskap. Hun vil snakke om sunne og mindre sunne varianter, og om perspektiver på skamfølelsens røtter, styrkegrader og konsekvenser. Farstad legger vekt på skamfølelsen som …

28. Mars – Sissel Gran

Når kjærligheten tar slutt. Om kjærlighetens dynamikk og håpet som sjeldent dør. Hva leder fram til menneskers beslutning om å forlate sin partner?                                                                Det er så lett å gå fra hverandre, sier mange.                                                                                                    Sissel Gran sier: Kjærlighet dør ikke så lett. De som går, går ikke på grunn av krangler, kommunikasjonssvikt eller ulikheter i personlighet.                                                                                             …

25. April – Wolfgang Plagge

Musikk i den store sammenhengen – LIVET og TIDEN som inspirator og utfordrer. Plagge vil gi oss et tverrfaglig inspirert foredrag, med pianoet ved sin side. Wolfgang Plagge er både utøvende musiker og komponist. Han ble tidlig kjent som utøver, og vant Ungdommens pianomesterskap, bare 11 år gammel. I de senere årene har han konsentrert …