Demring- Tverrfaglig forums magasin.

Utkommer to ganger i året.

Tverrfaglig Forum sitt nye magasin DEMRING har samme formål som forumet: å utvide vår livskunnskap for å leve harmonisk i samfunnet og naturen. Temaene hentes fra: filosofi, psykologi, spiritualitet, ulike kunstarter, naturvitenskap, helse og samfunn.

Navnet DEMRING innebærer ikke bare en fysisk – men også indre oppvåkning.

Tverrfaglig forum ønsker å tilby en motvekt til informasjonsflommen i samfunnet. Innholdet av tidsuavhengig livsvisdom, er til å dvele ved , har en rolig, estetisk design, krydret poesi og visuelle bilder, behagelig skriftstørrelse og finnes kun i høy kvalitet papirutgave.

Innholdet i første nummer har fokus på formidling av essensen av foredrag (basert på lydbåndopptak) i forumets foredragsserier fra 1982 og framover. Et knippe skribenter har selv valgt ut tema og foredragsholder til den enkelte artikkelen. 

Magasinet er til salgs på alle forummøter, samt på Integral Psykologisk Institutt As, Hvalstad i Asker. Ønsker du magasinet tilsendt? Send en mail med ditt navn og postadresse, eller til den du ønsker det tilsendt til som gave, til post@forumviten.info  Magasinet selges for kr. 80,-. Samtidig varsler du i mailen at du har betalt kr 130, (for utsendelse innen Norge, som forutsetter at  porto fortsatt er  kr.45 og emballasje kr 5),  på Tverrfaglig forum konto 05321215078 eller har vippset til 79506 (kjøp og betal). Merk innbetalingen med «Demring».