13. september: Siri Hermansen

Uforutsette effekter og overlevelse i kriserammede samfunn.

Med utgangspunkt i doktorgradsarbeidet: «The Economy of Survival», og gjennom filmene «Chernobyl Mon Amour», «Land of Freedom (Detroit) og «Dreaming in the Stonebed Valley» (Jerusalem), gis unike mikroperspektiver på overlevelse i kollapsede samfunn. Hermansens kunstneriske metode er basert på deltagende observasjon, og hun har latt seg guide av mennesker som har valgt å leve i disse områdene.

Siri Hermansen (f. 1969), er utdannet ved Ecole de Beaux Arts is Paris, og fullførte nylig  doktorgradsarbeidet ”The Economy of Survival” på Kunsthøyskolen i Oslo. Hermansen har deltatt på en rekke anerkjente nasjonale og internasjonale gruppe-utstillinger, samt soloutstillinger  ved Stenersen Kunstmuseum og Oslo Kunstforening.  Hun er innkjøpt av flere Europeiske samlere, av Nord-Norsk Kunstmuseum og av Nasjonalmuseet for Kunst.

Foredraget holdes i Universitetsbiblioteket på Blindern, Molkte Moesvei 39 – Georg Sverdrups Hus – Auditorium 1. Tidspunkt: 1900 – 2100