4. oktober: Morten Krogvold

Om lykke, dannelse og tid – betraktinger over det vi tar for gitt.

Morten Krogvold er fotograf. Han har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland. Krogvold underviser, og er en etterspurt foreleser, over store deler av verden.

Morten Krogvold har utgitt 18 bøker, laget 25 TV-programmer for NRK.

Han er utnevnt til Ridder av St. Olavs orden, og har mottatt både Oslo Bys Kulturpris, og Oslo Bys Kunstnerpris. Han var også den første som fikk Norsk Fotografis Høyeste Utmerkelse: «Fotografiprisen».

Foredraget holdes i Universitetsbiblioteket på Blindern, Molkte Moesvei 39 – Georg Sverdrups Hus – Auditorium 1. Tidspunkt: 1900 – 2100