Høsten nærmer seg!

Hva er vel høsten uten oppstart av Forumets foredrag….

Her er en liten smakebit om hva dere har i vente:

Vi er stolte over vårt samarbeid med Oslo Folkeakademi som gjør våre foredrag mulig!

12. september: Bjørn Grinde, forsker ved Folkehelseinstituttet.

                           «Steinalderen som rettesnor for levesett?»

10. oktober:       Tor-Johan Ekeland, professor ved Høgskolen i Volda.

                            » Mellom fellesskap og individualisme»

7. november:      Åshild Ulstrup, mangeårig journalist i NRK, forfatter.

                            » Alder er ingen diagnose».

28. november:   Anna Luise Kirkengen, forsker ved UiO og NTNU.

                            » Traumatiske innskrifter- tegn, tekst og tolkning»