Author archives

Tirsdag 5. desember – dessverre avlyst!

Identitet og skam – ved Gry Stålseth Gry Stålsett er spesialpsykolog, klinisk og forsker med doktorgrad i psykologi, og ansatt på Modum Bad. Hennes doktorgradsarbeid handler om eksistensiell behandling av tilbakevendende depresjon. Hun har vært tilknyttet Modum Bad i mer enn 30 år, som behandler, forsker, veileder og pasientunderviser.  Hun er også førsteamanuensis i religionspsykologi på …

Tirsdag 7. november

Sjelens mørke natt – en introduksjon til den kristne mystikeren Johannes av Korset  –  ved Jens Oscar Jenssen I den kristne mystiske tradisjonen forstås hensikten med det religiøse liv som forening med Gud. I dette foredraget belyses den historiske og bibelske bakgrunnen for denne læren, samt hvordan den ble tolket opp gjennom historien. Deretter vil …

Tirsdag 12. september

Åndelighet uten religion –  ved Rolf Erik Solheim Spiritualitet kan være en opplevelse eller utfordring til å tenke større, at virkelighet er noe mer enn det fysiske. Å søke i seg selv kan noen ganger gi en oversanselig opplevelse, som i kunst og poesi, i musikk og dans, i naturopplevelse og meditasjon. Selv innen forskning, …

Tirsdag 10. oktober

Lyttekunsten. Burde jeg lytte mer og bedre? Hvorfor – og hvordan? – ved Rune Semundseth  Den som behersker kunsten å lytte har de beste forutsetninger for å havne i gode, oppbyggende relasjoner og skape seg et godt liv. En god lytter lærer mer, og blir klokere på sine medmenneskers perspektiver, behov og følelser. Rune Semundseth …