Author archives

Tirsdag 8 februar

Hermod Nordby Hansen : Det hellige terapiforholdet Er psykoterapi en medisinsk virksomhet? Eller er det en dypere og mer grunnleggende prosess der både terapeut og klient kan få mulighet til å erkjenne den universelle Kraften som har brakt dem sammen og som bærer hele forholdet? Kan ikke et slikt forhold føre med seg helbredelse både …

40 års jubileum – lørdag 12. mars

«Å LEVE I PAKT MED MENNESKENATUREN OG DEN STORE NATUREN» Lørdag 12. mars 2022 kl.10 – 15.00  i Universitetsbiblioteket, Blindern, Store Auditorium, Molkte Moes vei 39,    Påmelding til post@forumviten.info senest 1. mars, 2022.Påmelding anses først for å ha skjedd når det både er sendt e-post og er innbetalt kr. 285,- til forumets konto: 05321215078 …

Tirsdag 5. april

Marte Roa Syvertsen: Menneskehjernen – farlig og fantastisk. Hva vil det si å være menneske? Hvorfor handler vi som vi gjør under press og i krise? Hva binder oss sammen, hva har sørget for menneskets enorme fremskritt, og er vi i stand til å redde oss selv? Svarene   er å finne i hjernen.  Forstår vi …

Tirsdag 3. mai

Peter Normann Waage: André Bjerke – menneskelighetens dikter. «Mennesket er til!» var den lærdommen en begeistret historielærer bibragte gymnasiasten André Bjerke. Innsikten er ikke så åpenbar som den kan synes, hverken da eller nå. Vitenskap, næringsliv og kunst har sterke tendenser til å redusere mennesket. Dette var det André Bjerke (1918 – 1985) kjempet mot, …