Author archives

Tirsdag 14. september

Hans Herlof Grelland: Om følelsene En følelse er en måte å forholde oss til verden på, og til oss selv i verden. Den har en mening og er uttrykk for det dypeste i oss selv, men er samtidig noe vi kjenner i kroppen. Vi vil utforske dette nærmere og spesielt ta for oss angsten og …

Tirsdag 26 oktober

Tord Gustavsen:  Hengivelsens kunst. Et samtaleforedrag om musikalsk tilstedeværelse i spennet mellom spontanitet og refleksjon.  Samtalepartner er Jorun Torper. Tord Gustavsen er jazzpianist og komponist, med hovedfag i musikkvitenskap. Han har utgitt en rekke album og turnerer over hele verden. Tord har mottatt Spellemannsprisen og den prestisjefylte tyske Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik for beste album …

Tirsdag 23. november

Markus Lindholm: Nysgjerrighetens pedagogikk Undring og nysgjerrighet nevnes gjerne i festtaler og Nobel-middager. Nysgjerrige mennesker er forutsetningen for et samfunn i utvikling. Men fremmer skole og utdanning nysgjerrighet? Markus Lindholm er biolog, professor i pedagogikk på Steinerhøyskolen og seniorforsker på NIVA. Han er kjent som skribent og foredragsholder, og er særlig opptatt av forholdet mellom …

Tirsdag 7. desember

Jan Chr. Karlseng: Hva er sjelen? Å forstå den klare bevissthetens store muligheter. Foredragsholderen forsøker seg på en  personlig og «verdinøytral» undringsreise blant filosofer, forfattere, Snåsamannen og opplyste kvinner og menn.  Hensikten er å forstå det mest fascinerende ved det å være et menneske. Fokus vil være på helse, livsglede, kreativitet,  og på helheten  og …