40 års jubileum – lørdag 12. mars

«Å LEVE I PAKT MED MENNESKENATUREN OG DEN STORE NATUREN»

Lørdag 12. mars 2022 kl.10 – 15.00

 i Universitetsbiblioteket, Blindern, Store Auditorium, Molkte Moes vei 39,   

Påmelding til post@forumviten.info senest 1. mars, 2022.
Påmelding anses først for å ha skjedd når det både er sendt e-post og er innbetalt kr. 285,- til forumets konto: 05321215078 eller vipps: 79506. Skriv i e-posten om du ønsker: a) Cæsarsalat b) Rekesalat c) Chevresalat (vegetarisk).

Beløpet dekker lunsj, kaffe, te, kjeks og kake.  Begrenset antall plasser (avhengig av smittesituasjonen som vil regulere antallet). Det er derfor lurt å være tidlig ute med å melde seg på.

PROGRAM

Kl.10.00 Åpning ved seminarledere Elin Ingvaldsen og Margareth Magistad

Kl. 10.05-10.20 Musikalsk innslag ved Duo TO

Duoen spiller utdrag fra verker av komponistene Kodály, Ravel og Gliere som levde på omtrent samme tid, men har veldig ulik stil. Moderne klassisk musikk, med preg fra folketoner. Duo To består av Torje Gunvaldsen Råbu (fiolin) og Owen Sørbye Davies (cello).  De er del av talentprogrammet Unge talenter ved Barratt Due musikkinstitutt.    Duo TO fikk førstepris i Midgardkonkurransen 2020, og førstepris og inspirasjonspris i Ungdommens musikkmesterskap 2021

Kl. 10.25- 11.25    Hva er naturen? Ved Anne Gjeitanger

Den ikke synlige delen av naturen utgjør en hel verden som huses av Jorden på samme måte som vår, menneskenes verden, og plantenes. Naturåndenes innflytelse er avgjørende for vår oppfatning av liv, og å åpne skottene mellom de ulike verdenene, er avgjørende for menneskehetens fremtid.

Anne Gjeitanger  har bakgrunn som journalist og forlagsredaktør. I 2007 flyttet hun til det spirituelle økofellesskapet Damanhur i Nord-Italia, for fra 2017 å medvirke til oppbyggingen av Damanhur i Norge. Hun virker i dag som forfatter, energibehandler og kursholder. Til hennes siste utgivelser hører de såkalte Reise-bøkene (Solens forlag, 2019-21) som blant annet utforsker naturen på indre Helgeland og samisk mytologi som levende i dag.       
www.poiana.no

11.25-11.40 PAUSE med servering av kaffe, te og kjeks i vestibylen 

11.45- 12.45 Å leve i pakt med menneskenaturen og Moder jord v/ U.S. Sakhi og Grethe Nordhelle.  Et samtaleforedrag ledet av Jorun Torper.

I dagens samfunn har mange løpt fra seg selv i jaget på materielle goder.    Ved å arbeide med vårt indre rom kan vi komme i kontakt med dypere lag av oss selv. Vi kan gjenvinne den naturlige måten å leve på i pakt med naturens orden, gradvis fri fra vår egoistiske del av menneskenaturen.

Samtalen baseres på forfatternes siste bok: Å leve i pakt med Moder jord. Integral terapi. (Cappelen Damm, 2021). Sosialpedagog U.S.  Sakhi og psykolog og advokat Grethe Nordhelle driver sammen Integral Psykologisk Institutt As, med terapi, psykologisk rådgivning og mekling gjennom mange år.   De har også utviklet og er faglig ansvarlige for en unik deltidsutdanning til integral terapeut basert på helhetlig fysisk, psykisk, sosial og spirituell utvikling av mennesket.  Se mer om dem og deres virksomhet på www.nordhelle.no 

12.45-13.30 LUNSJ i Kafe Sverdrup (en etasje opp).

13.30- 14.30   Klimapsykologi i praksis ved Ragnhild Nilsen.

Hvorfor gjør vi så lite når vi vet så mye? Hvordan omsette vanskelige følelser til engasjerte handlinger? Hvordan kommunisere til inspirasjon og endring? Ragnhild Nilsen belyser det nye tverrfaglige feltet med utgangspunkt i sin historie som internasjonal pioner og innovatør for det grønne paradigmeskiftet.

Ragnhild er klimapsykolog med Ph.d. i innovasjon og strategisk ledelse og en anerkjent sosial entreprenør for etisk handel. I Norge regnes hun som coachingens mor med inspirasjonsbøker som Perledykkeren, Livets tre og Du er forandringen! Ragnhild er også utdannet innen musikk og står bak flere sanger og kunstfilmer omkring klima og miljø. www.arctic-queen.com eller www.klimapsykologene.no

14.30-15.00. Avsluttende refleksjoner i plenum mellom publikum og alle foredragsholderne.

Alle tre foredragene varer ¾ time etterfulgt av ¼ time dialog med publikum.

Aktuelle bøker i tilknytning til de tre foredragene vil være til salgs i vestibylen før seminaret begynner, i pausene og rett etter avslutningen. Også Tverrfaglig forums tidløse livskunnskapsmagasin Demring er til salgs.  Se mer om forumet på www.forumviten.info  Ønsker du å få info om forumets aktiviteter? Send din mailadresse til post@forumviten.info .   Velkommen!